1 Seite zurück Marine Museum Neptun
"SM Boot Neptun"
SM Boot Neptun Am 1. Mai 2007
in Völklingen/Saar
auf und im

SM Boot Neptun
M1093
SM Noot Neptun
Schiffstechnischer Leitstand
SM Boot Neptun
SM Boot Neptun
SM Boot Neptun
Niedergang zur Hauptmaschine
SM Boot Neptun
SM Boot Neptun
E-Maschine im Maschinenraum von SM Boot Neptun
SM Boot SM Boot
SM Boot Neptun Kombüse
Seite nach oben